آخرین خبرها

آزمایش های علمی:قدرت ترقه در به حرکت درآوردن ماشین اسباب بازی

در این فیلم میبینیم ترقه ها چگونه انواع ماشین های اسباب بازی را به حرکت در آورند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.