آزمایش های علمی:قدرت انواع ترقه در تخریب اجسام مختلف

در این فیلم میبینیم انواع اجسام فلزی و پلاستیکی چه بر سرشان می آید وقتی ترقه در آنها میترکد.

دکمه بازگشت به بالا