آزمایش های علمی:قدرت انواع ترقه در تخریب اجسام مختلف

در این فیلم میبینیم انواع اجسام فلزی و پلاستیکی چه بر سرشان می آید وقتی ترقه در آنها میترکد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.