آزمایش های علمی:قدرت انفجار ترقه

در این کلیپ مقاومت ظروفت مختلف در مقابل ترقه ها نشان داده میشود.

دکمه بازگشت به بالا