آخرین خبرها

آزمایش های علمی:قدرت انفجار ترقه

در این کلیپ مقاومت ظروفت مختلف در مقابل ترقه ها نشان داده میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.