آخرین خبرها

آزمایش های علمی:سرعت واکنش سودا و قرص نعنا

در این فیلم میبینیم وقت سودا و قرص نعنا را با هم ترکیب میشوند با چه سرعتی واکنش میدهند.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.