آزمایش های علمی:سرعت حرکت ترقه در لوله بعد از انفجار

در این فیلم سرعت حرکت ترقه را در لوله بعد از انفجار میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.