آزمایش های علمی:ساخت موشک با بطری نوشابه

در این آزمایش نشان داده میشود ترکیب های شیمیایی تاچه حد میتواند موجب تخریب شوند

دکمه بازگشت به بالا