آخرین خبرها

آزمایش های علمی:ساخت خمپاره انداز با ترقه

در این فیلم نحوه درست کردن یک خمپاره انداز اسباب بازی را به ما نشان میدهد

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.