آخرین خبرها

آزمایش های علمی:روش های جالب برای باز کردن قفل های آویز

در این فیلم میبینیم قفل های آویز تا چه حد در مقابل ابزار مختلف مقاوم هستند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.