آزمایش های علمی:روشن کردن ترقه و فشفشه در ژله

در این فیلم میبینیم اگر در ژله فشفشه و مواد آتش زا روشن کنیم چه اتفاقی رخ میدهد.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.