آزمایش های علمی:درست کردن موشک با بطری نوشابه

در اینف فیلم نحوه درست کردن یه موشک اسباب بازی با بطری نوشابه را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.