آزمایش های علمی:درست کردن مقدار زیادی کف با نوشابه

در این ویدئو میبینم که چگونه میتوان با نوشابه و سودا و قرص نعنا مقدا زیادی کف درست کرد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.