آخرین خبرها

آزمایش های علمی:درست کردن ماشین راکت انداز با ماشین اسباب بازی

در این فیلم آزمایش هایی جالب با بادکنک و نوشابه و ترقه و اسباب بازی میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.