آخرین خبرها

آزمایش های علمی:درست کردن تیر و کمان با فندک

در این فیلم میبینیم چگونه با کبریت و کش و فندک یه تیر و کمان درست میشود.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.