آزمایش های علمی:حرکت دادن ماشین اسباب بازی با نیروی ترقه

در این فیلم میبینیم نیروی آزاد شده ناشی از انفجار فشفشه و ترقه تا چه میزان میتواند ماشین های اسباب بازی را به حرکت درآورد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.