آزمایش های علمی:حرکت دادن ماشین اسباب بازی با نیروی ترقه

در این فیلم میبینیم نیروی آزاد شده ناشی از انفجار فشفشه و ترقه تا چه میزان میتواند ماشین های اسباب بازی را به حرکت درآورد.

دکمه بازگشت به بالا