آخرین خبرها

آزمایش های علمی:تولید کف با محلول نوشابه و قرص نعنا

در این فیلم نتیجه ترکیب کردن مواد غذایی که به طور روز مره با آنها سر و کار داریم را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.