آخرین خبرها

آزمایش های علمی:توان محلول نوشابه و قرص نعنا برای حرکت دادن ماشین اسباب بازی

در این فیلم میبینیم سرعت و انرژی ازاد شده ناشی از محلول نوشابه و قرص نعنا تا چه حد زیاد است.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.