آزمایش های علمی:توان ترقه در به حرکت در آوردن قایق

در این فیلم میزان قدرت ترقه در به حرکت در آوردن قایق را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا