آخرین خبرها

آزمایش های علمی:توانایی به حرکت در آوردن محلول نوشابه و قرص نعنا

در این فیلم میبینیم محلول نوشابه و قرص نعنا و واکنش شیمیایی ناشی از آن تا چه حد میتواند موجب حرکت ماشین اسباب بازی شود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.