آزمایش های علمی:توانایی به حرکت دراوردن به کمک محلول نوشابه و قرص نعنا

این آزمایش نشان میدهد که نیروی ازاد شده از ترکیب شیمیایی قرص نعنا و نوشابه تا چه حد میتواند قدرتمند باشد.

دکمه بازگشت به بالا