آزمایش های علمی:ترکیب نوشابه و مایع ظرف شویی و قرص نعنا

در این فیلم نتیجه ترکیب نوشابه و مایع ظرفشویی و قرص نعنا را با هم میبینیم.

حتما ببینید

دانستنی های آماری:دانستنی های عمومی در مورد هواپیما های جنگی و سرعت آنها

در این کلیپ میزان سرعت هواپیماهای جنگی و زمان فعالیت آنها را میبینیم.