آخرین خبرها

آزمایش های علمی:ترکیب نوشابه و قرص نعنا با هندوانه چه میکند

در این ویدئو نشان میدهد که اگر ترکیب نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه بریزیم چه میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.