آزمایش های علمی:ترکیب نوشابه با قرص نعنا چه بلایی سر بادکنک می آورد

در این آزمایش نشان داده میشود ترکیب نوشابه با قرص نعنا با بادکنک چه میکند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.