آخرین خبرها

آزمایش های علمی:ترکیب نوشابه با سودا و قرص نعنا در ماشین لباسشویی

این فیلم انواع ترکیب های شیمیایی با نوشابه و اتفاقی که برای آنها در چرخش لباسشویی رخ میدهد را به نمایش میگذارد

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.