آزمایش های علمی:ترقه بازی با فشفشه

در این فیلم بیشتر روشن کردن ترقه را میبینیم که زیاد جنبع آزمایشی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا