آخرین خبرها

آزمایش های علمی:ترقه بازی با فشفشه

در این فیلم بیشتر روشن کردن ترقه را میبینیم که زیاد جنبع آزمایشی ندارد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.