آخرین خبرها

آزمایش های علمی:تحمل اجسام زیر وزن ماشین

در این ویدئو مقاومت اجسام مختلف را در زیر لاستیک خودرو نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.