آخرین خبرها

آزمایش های علمی:تاثیر انفجار مواد آتش زا در اجسام مختلف

در این فیلم نتیجه انفجار تنواع ترقه در اجسام مختلف را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.