آزمایش های علمی:به حرکت دراوردن اجسام با ترکیب های شیمیایی

در این فیلم میبینیم کع چگونه میتوان با ترکیب های شیمیایی وسایل را به حرکت دراورد.

دکمه بازگشت به بالا