آخرین خبرها

آزمایش های علمی:به حرکت دراوردن اجسام با ترکیب های شیمیایی

در این فیلم میبینیم کع چگونه میتوان با ترکیب های شیمیایی وسایل را به حرکت دراورد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.