آخرین خبرها

آزمایش های علمی:به حرکت درآوردن انواع اجسام و اسباب بازی با ترقه

در این فیلم میبینیم چگونه با انواع مواد اتش زا میتوان اجسام مختلف را به حرکت در آورد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.