آخرین خبرها

آزمایش های علمی:به حرکت درآوردن اسباب بازی با انواع ترقه

در این فیلم میبینیم هواپیماهای اسباب بازی را چگونه با انواع ترقه به حرکت درآورد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.