آخرین خبرها

آزمایش های علمی:انرژی آزاد شده از ترکیب نوشابه و قرص نعنا

این آزمایش نشان میدهد انرژی آزاد شده از این ترکیب میتواند چند بادکنک را پر کند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.