آخرین خبرها

آزمایش های علمی:ازمایش های جالب با ترقه و ماشین اسباب بازی

در این فیلم آزمایش های جالب با استفاده از اسباب بازی و ترقه را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.