آخرین خبرها

آزمایش های علمی:ازمایش با مواد آتش زا در ماشین لباسشویی

در این فیلم انواع مواد آتش زا را میبینیم که تا چه حد میتوانند در ماشین لباسشویی خرابی ایجاد کنند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.