آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آیا یک ظرف بسته بندی توانایی مقابله با ترکیب نوشابه و قرص نعنا را دارد

این کلیپ نتیجه ریختن ترکیب نوشابه و قرص نعنا را در یک ظرف در بسته نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.