آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش های علمی با نوشابه و بادکنک

این ویدئو شامل آزمایش های شیمیایی با نوشابه و بادکنک است

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.