آزمایش های علمی:آزمایش های شیمیایی با ترکیب مواد ساده

این فیلم حاوی آزمایش های ساده ای است که با موادی انجام میشود که در زندگی به سادگی میتوان آنها را پیدا کرد

دکمه بازگشت به بالا