آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش شیمیایی به کمک مواد شیمیایی و بادکنک

در این فیلم آزمایش های شیمیایی به کمک بادکنک انجام میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.