آزمایش های علمی:آزمایش شیمیایی به کمک مواد شیمیایی و بادکنک

در این فیلم آزمایش های شیمیایی به کمک بادکنک انجام میشود.

دکمه بازگشت به بالا