آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش شیمیایی با نوشابه و کبریت

در این فیلم آزمایش های شیمیایی با استفاده از موادی که در طول روز با آنها سر و کار داریم نشان داده میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.