آزمایش های علمی:آزمایش شیمیایی با نوشابه و کبریت

در این فیلم آزمایش های شیمیایی با استفاده از موادی که در طول روز با آنها سر و کار داریم نشان داده میشود.

دکمه بازگشت به بالا