آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش جالب محلول نوشابه با قرص نعنا و سرکه در لوله فاضلاب

در این آزمایش نتیجه آزمایش نوشابه با قرص نعنا و سرکه را در لوله فاضلاب و بادکنک میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.