آزمایش های علمی:آزمایش با کبریت و مواد غذایی

در این فیلم میبینیم با میزان زیادی کبریت چگونه املت درست میشود.

دکمه بازگشت به بالا