آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با کبریت و مواد غذایی

در این فیلم میبینیم با میزان زیادی کبریت چگونه املت درست میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.