آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با کبریت و ظروف در بسته

در این فیلم میبینیم مقدار زیادی کبریت چگونه در انواع ظروف در بسته پلاستیکیو شیشه ای اتیش میگیرد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.