آزمایش های علمی:آزمایش با کبریت و ظروف در بسته

در این فیلم میبینیم مقدار زیادی کبریت چگونه در انواع ظروف در بسته پلاستیکیو شیشه ای اتیش میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا