آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با پمپ باد و بطری پلاستیکی

در این فیلم میبینیم پمپ باد تا چه اندازه میتواند باعث پرتاپ شدن بطری های پلاستیکی شود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.