آزمایش های علمی:آزمایش با پمپ باد و بطری پلاستیکی

در این فیلم میبینیم پمپ باد تا چه اندازه میتواند باعث پرتاپ شدن بطری های پلاستیکی شود.

دکمه بازگشت به بالا