آزمایش های علمی:آزمایش با نوشابه و گاز کپسول

در این آزمایش جالب میبینیم نتیجه ترکیب گار و نوشابه چه نتیجه جالبی دارد.

دکمه بازگشت به بالا