آزمایش های علمی:آزمایش با نوشابه و قرص نعنا و سرکه در کدو هالویین

در این فیلم آزمایش شیمیایی بین نوشابه و قرص نعنا و سرکه را در کدو هالووین میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا