آزمایش های علمی:آزمایش با نوشابه و قرص نعنا در بشکه نفت

در این فیلم نتیجه آزمایش نوشابه و قرص نعنا را در یک بشکه نفت میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا