آزمایش های علمی:آزمایش با میخ و بادکنک های پر از نوشابه

اگر میخواهید نتیجه ترکیب نوشابه و قرص نعنا را ببینید این فیلم را ببینید.

دکمه بازگشت به بالا