آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با مواد اتش زا و انواع ترقه

در این فیلم میبینیم انواع ترقه و مواد اتش زا و فشفشه چگونه ماشین اسباب بازی را به حرکت وادار میکند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.