آزمایش های علمی:آزمایش با مواد اتش زا و ماشین اسباب بازی

در این فیلم میزان حرکت ماشین های اسباب بازی را بعد از منفجر شدن ترقه های مختلف میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا