آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با مواد اتش زا و ماشین اسباب بازی

در این فیلم میزان حرکت ماشین های اسباب بازی را بعد از منفجر شدن ترقه های مختلف میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.