آزمایش های علمی:آزمایش با محلول نوشابه و قرص نعنا در زیر زمین

این فیلم نتیجه آزمایش محلول نوشابه و سرکه و قرص نعنا را در زیر زمین نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا