آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با محلول نوشابه و قرص نعنا و ایجاد فشار در بادکنک

در این فیلم فشار ناشی از واکنش محلول نوشابه و قرص نعنا را در بادکنک میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.