آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با ماشین های اسباب بازی و مواد اتش زا

در این فیلم میزان انرژی آزاد شده ناشی از انفجار ترقه و حرکتی که در اسباب بازی ایجاد میکند را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.